Tag Archives: обществен форум

Партньорство за социално – отговорни общества (2010-2011)

2010 – 2011 “Партньорство за социално – отговорни общества“  Източник на финансиране: Програма ИПА Период на изпълнение: 18.06.2010 – 18.06.2011 г. Обща стойност на проекта: 81 780 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Партньор по проекта Водеща организация: Тимочки клуб – Сърбия   Общата цел на проекта беше да развие устойчив диалог между гражданското […]

СВЯТ (2008-2009)

2008 -2009 СВЯТ – Свободна, Важна, Яка Територия Финансиран от:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.2-01 << Да направим училището привлекателно за младите хора>> финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. И Република България чрез Министерство на образованието и науката На ОУ „Васил Левски“ […]

Активни граждани – открита местна власт (2008-2009)

2008 – 2009   Активни граждани – открита местна власт   Източник на финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет“ Договор: 08-12-2-С/27.08.2008 Период на изпълнение: септември 2008 – август 2009 Обща стойност на проекта: 143 914.92 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община Ловеч   Основни дейности и резултати по проекта: Специфичните цели […]

Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч

2007 Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч   Номер на договора за  финансиране:Споразумение за финансиране от 11.04.2007 г. Източник на финансиране: Кантон Берн, Швейцария чрез Сдружение „Болкан Асист“ и с подкрепата на община Ловеч. Период на изпълнение: 2007 г. Обща стойност на проекта: 3000 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: […]

Партньори за местно устойчиво развитие

2006-2007 Партньори за местно устойчиво развитие   Номер на договора за финансиране: CSDP – Lot 2 – 049 Източник на финансиране: Програма ФАР Развитие на гражданското общество 2004 Бюджетна линия: BG 2004/016 – 711.01.01 Период на изпълнение: 30.11.2006 – 30.11.2007 г. Обща стойност на проекта: 55348.73 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща […]

Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект „РИС Мизия БГ“

2006 – 2007   Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект „РИС Мизия БГ“   Номер на договора за финансиране: 7/2006 г. Източник на финансиране: ШАРС Бюджетна линия: Фаза 3, batch D 2 Период на изпълнение: Май 2006 г. – Ноември 2007 г. Обща стойност на проекта: 127 538 лв. (финансиране от ШАРС – 63 374 лв., […]

Реализация на младите хора в малката община

2005 – 2007 Реализация на младите хора в малката община   Номер на договора за финансиране: 20.09.2005 г. Източник на финансиране: Програма обществен форум за ШАРС Бюджетна линия: Фаза 3, batch 6 Период на изпълнение: Октомври 2005 г. – Май 2007 г. Обща стойност на проекта: За форум процеса – 15 190 лв./ за Проектен фонд […]