Tag Archives: общини

Активни граждани – открита местна власт (2008-2009)

2008 – 2009   Активни граждани – открита местна власт   Източник на финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет“ Договор: 08-12-2-С/27.08.2008 Период на изпълнение: септември 2008 – август 2009 Обща стойност на проекта: 143 914.92 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община Ловеч   Основни дейности и резултати по проекта: Специфичните цели […]

Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч

2007 Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч   Номер на договора за  финансиране:Споразумение за финансиране от 11.04.2007 г. Източник на финансиране: Кантон Берн, Швейцария чрез Сдружение „Болкан Асист“ и с подкрепата на община Ловеч. Период на изпълнение: 2007 г. Обща стойност на проекта: 3000 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: […]

Укрепване на връзките между гражданите и местната власт

2003   Укрепване на връзките между гражданите и местната власт   Номер на договора за финансиране: Grant # 3/2003 Източник на финансиране: US Department of State и холандското правителство и подкрепен от Регионален център за подкрепа Бюджетна линия: Strengthening Local Democracy in the Stability Pact Region” Program 2002 – 2004 Период на изпълнение: 2003 г. […]

Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации

2001 -2003   Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации   Номер на договора за финансиране: партньорско споразумение от 28.11.2001 г. Източник на финансиране: програма на швейцарското правителство „ Форум – 1“ Бюджетна линия: Фаза 1 Период на изпълнение: 2001 – 2003 Обща стойност на проекта (в лева): 12067 лева Роля на […]