Tag Archives: превенция на изоставянето

У дома (2010-2011)

2010 – 2011  У дома   Източник на финансиране: Фондация „Лале“ и фондация „Оук“ Период на изпълнение: 01.01.2010 – 01.01.2012 г. Обща стойност на проекта: Водеща организация Партньори: МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов“ ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ: Насърчаване на местната общност в реализацията на политиките по превенция на изоставянето: Информационни кампании; Дискусии с младежи; Заключителна конференция; […]