Tag Archives: развитие на гражданското общество

Гражданите управляват своите пари (2010)

2010   „Гражданите управляват своите пари“   Източник на финансиране: Институт „Отворено общество“ Програма „Изток-изток: Партньорство отвъд границите“. Период на изпълнение: февруари 2010 – юли 2010 г. Обща стойност на проекта: Водеща организация Партньори: „Пиргос“, Пирот, Сърбия   Основни дейности: Първата фаза на проекта включваше  работно посещение за проучване на опита на 3 български общини […]