Tag Archives: ромска общност

Храна и Здраве (2014 – 2015)

2014 – 2015 ХРАНА И ЗДРАВЕ Източник на финансиране: програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 -2014 Период на изпълнение: 311.10.2014 – 31.10.2015 Обща стойност на проекта:19 981,47 евро Водеща организация: Сдружение „Знание“  Цел на проекта: Популяризиране на здравословния начин на живот и насърчаване на повече хора да се […]

Хранителна кесия (2014)

2014 ХРАНИТЕЛНА КЕСИЯ Източник на финансиране: фонд „Социална закрила“ Период на изпълнение: май 2014 – ноември 2014 Обща стойност на проекта: 11 040 лв. Водеща организация: Сдружение „Знание“ Ловеч Подкрепящи институции: Община Ловеч, Община Летница и Община Угърчин Проектът беше насочен към подготовката и провеждането на поредица от събития, имащи за цел повишаване на ромските общности […]

Занимателно училище (2013 – 2014)

2013 – 2014   Занимателно училище   Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ Договор: BG051PO001-4.1.05-0172 Период на изпълнение: април 2013 – април 2014 г. Обща стойност на проекта:75 363 лв. Изпълнител: Сдружение „Знание“ Партньор: СОУ „Панайот Пипков“ […]

Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност“ (2011-2012)

2011 – 2012 Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност“ Източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България Период на изпълнение:  01.12.2010 – 01.09.2012 Обща стойност на проекта: 18 000 евро Изпълнител: Сдружение „Знание“   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: […]