Tag Archives: социално предприемачество

 Младите – предприемачество и гражданско участие (2013)

2013  Младите – предприемачество и гражданско участие   Източник на финансиране: Програма „Младежта в действие“ – дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство Период на изпълнение: 01.01.2013 – 31.10.2013 Обща стойност на проекта: 33 140 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Ловчанско читалище „Наука“  Партньори от Германия  Mitost Verein и CRISP […]

ИНОВАЦИИ в СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА (2012-2013)

2012-2013   ИНИЦИАТИВА за ИНОВАЦИИ в СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА Източник на финансиране: ЕСФ чрез схема BG051PO001-7.0.01, „Без граници – Компонент 1” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” продължителност: 01 юли 2012г –31.01.2013г. Бюджет: 170 554,92 лв. Роля на Знание: Водеща организация Партньори: IRECOOP Венето, Италия и РСО Централна Стара планина.   ОСНОВНАТА ЦЕЛ  на проекта беше […]

Насърчаване на позитивната промяна

2007 – 2008 Насърчаване на позитивната промяна   Номер на договора за финансиране: BG 2004/016-711-11.01.2007 Източник на финансиране: Програма ФАР „Развитие на човешките ресурси“ 2004 Бюджетна линия: BG 2004/016-711.11.01 Период на изпълнение: 01.06.2007 – 31.05.2008 г. Обща стойност на проекта : 73904.94 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община Ловеч, […]

Стартиране на Социално предприятие „Знание“

2004 – 2006   Стартиране на Социално предприятие „Знание“   По програма: „Обществени фондове и социални предприятия“ 2001 – 2006, подпрограма „Социални предприятия“ на Counterpart България, финансирана от USAID Период: 2004 – 2006   Основни дейности и резултати по проекта: Участието в програмата позволи създаването на социално предприятие към сдружението – стопанска дейност, осъществявана от […]