Tag Archives: Сърбия

Партньорство за социално – отговорни общества (2010-2011)

2010 – 2011 “Партньорство за социално – отговорни общества“  Източник на финансиране: Програма ИПА Период на изпълнение: 18.06.2010 – 18.06.2011 г. Обща стойност на проекта: 81 780 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Партньор по проекта Водеща организация: Тимочки клуб – Сърбия   Общата цел на проекта беше да развие устойчив диалог между гражданското […]

Гражданите управляват своите пари (2010)

2010   „Гражданите управляват своите пари“   Източник на финансиране: Институт „Отворено общество“ Програма „Изток-изток: Партньорство отвъд границите“. Период на изпълнение: февруари 2010 – юли 2010 г. Обща стойност на проекта: Водеща организация Партньори: „Пиргос“, Пирот, Сърбия   Основни дейности: Първата фаза на проекта включваше  работно посещение за проучване на опита на 3 български общини […]