Tag Archives: училища

УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ (2011 -2012)

2011 -2012   УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развирие на човешките ресурси“ Период на изпълнение: септември 2011 – септември 2012 Обща стойност на проекта: 78 591,87 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: ОУ ‚КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘ – ЛОВЕЧ И СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТРОЯН […]

Да обсъдим и решим

2006   Да обсъдим и решим   Източник на финансиране: „ЕкоОбщност“ Програма „Местни екологични инициативи“ Бюджетна линия: МЕ 2006 Период на изпълнение: 15.06.2006 г. – 30.11.2006 г. Обща стойност на проекта: ЕкоОбщност – 7600лв., + собствен и партньорски принос – 1150 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация и форум инициатор   […]