This post is also available in: English (Английски)

Мисията на организацията е да работи за утвърждаване на демократичните ценности в обществото, за повишаване на човешкия потенциал и за подпомагане на личностната и социалната реализация на възрастните и млади хората чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот.