This post is also available in: English (Английски)

“Знание” – Ловеч е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 1994 г. В организацията членуват 52 интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.