This post is also available in: English (Английски)

“Знание” – Ловеч е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 1994 г. В организацията членуват 48 интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Ралица Попова – Председател

Донка Михайлова

Радослав Христов

Петър Петков

Венцеслав Георгиев