Author Archives: Znanie Lovech

Democracy and Equality Matters for Our Society (DEMOS)

2018 – 2020           Проект „Демокрацията и равенството са важни за нашето общество“ (Democracy and Equality Matters for Our Society – DEMOS) – проект за политическо участие Споразумение за безвъзмездна помощ № 2018-1-AT01-KA204-039212 Финансиран: Еразъм + Ключово действие КА2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (KA204 – Стратегически […]

За финансово достъпно ранно образование

2018 – 2019 Проект: За финансово достъпно ранно образование Бюджет: 19978 лева Период на реализация: 10 септември 2018 – 15 февруари 2019 година Програма: Early Childhood Development / Ранно детско развитие на ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА Главната цел на проекта е да се преодолеят финансовите бариери пред достъпа до образователни услуги в община Луковит на […]

„Време за активизиране“

2018 – 2019 Проект: „Време за активизиране“ Бюджет:  17 990 лева Програма Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта Период на реализация: 1 ноември 2018 – 30 април 2019   Проектът „Време за активизиране“ е насочен към младежи на възраст от 18 до 29 години и цели да насърчи младите хора да са по-активни […]

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЕДАГОЗИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЕДАГОЗИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД – 2018/2019г. Цели на програмата: Програмата цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността. Описание на програмата: Кандидатите се […]

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

Сдружение „Знание“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование […]

Сдружение „Знание“ Ловеч домакинства международна среща, насочена към ограмотяването

Международната среща се организира в периода 17-20 април 2018 година по  проект Mobile BE (Mobile Basic Education for Adults) финансиран от ЕС чрез програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства в образованието на възрастни“, Развитие на иновации. В рамките на проекта партньори от 7 държави ще проучват и обменят добри практики,  ще предлагат иновативни решения, […]

СТАРТИРАМЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Сдружение „Знание“ Ловеч стартира следните вечерни курсове: Английски (второ ниво) Италиански (за начинаещи) Немски език (първо и второ ниво) Компютърна подготовка Курсовете се провеждат в кабинетите на сдружението, намиращи се на ул.Търговска – 44, ет.4 . Продължителността на езиковите курсове е 3 месеца (за 100 учебни часа). Компютърният курс е спродължителност 40 часа (около 1 […]

Сдружение „Знание“ има мисия – Здрави деца

           „Мисия: Здрави деца“ е финансиран от най-голямата социална отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ с бюджет 7468 лева и ще бъде реализиран в периода 1 ноември 2017 год. – 1 юли 2018 год. Инициативата се реализира в   партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и […]