This post is also available in: English (Английски)

Мисията на сдружение “Знание” – Ловеч е утвърждаване на демократичните ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот.