This post is also available in: English (Английски)

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2022 година: 2022-НСЦ-ОПРНСД

Баланс на Сдружение „Знание“ за 2022 година: 2022-НСЦ-БАЛАНС

 

Политика за закрила на детето на Сдружение „Знание“:  Politika Zakrila na deteto ZNANIE

Отчет за приходите и разходите и баланс за 2021:2021-НСЦ-БАЛАНС 2021-НСЦ-ОПРНСД