Tag Archives: проекти

Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации

2001 -2003   Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации   Номер на договора за финансиране: партньорско споразумение от 28.11.2001 г. Източник на финансиране: програма на швейцарското правителство „ Форум – 1“ Бюджетна линия: Фаза 1 Период на изпълнение: 2001 – 2003 Обща стойност на проекта (в лева): 12067 лева Роля на […]