Tag Archives: професионално обучение

Професионална квалификация и ключови компетентности (2010 – 2014)

2010 – 2014 Професионална квалификация и ключови компетентности Източник на финансиране: Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: Образователни услуги по програми „Аз мога“ BG051PO001 – 2..1.14 Програма „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ – Компонент 1, професия <<Сътрудник  в малък и среден бизнес>> Финансиран от Оперативна програма „Развитие на […]

Професионално надграждане на уменията на учители, работещи с деца със СОП (2010-2012)

2010 – 2012   Професионално надграждане на уменията на учители, работещи с деца със СОП Източник на финансиране: Програма „Учене през целия живот“, Леонардо да Винчи, Партньорство за познание LLL -2010-LEO-MP-07 Период на изпълнение: октомври 2010 – юли 2012 Обща стойност на проекта: 11 000 евро Водеща организация: Altindag Guidanse and research center – Ankara, Tutkey […]

Насърчаване на позитивната промяна

2007 – 2008 Насърчаване на позитивната промяна   Номер на договора за финансиране: BG 2004/016-711-11.01.2007 Източник на финансиране: Програма ФАР „Развитие на човешките ресурси“ 2004 Бюджетна линия: BG 2004/016-711.11.01 Период на изпълнение: 01.06.2007 – 31.05.2008 г. Обща стойност на проекта : 73904.94 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община Ловеч, […]

Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда

2006-2007   Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда   Номер на договора за финансиране: 406022060617 Източник на финансиране: Световна банка и републикански бюджет чрез Агенция по заетостта Бюджетна линия: АУПТ, първа фаза, квалификационни услуги Период на изпълнение:  14.12.2006 г. – 14.12.2007 г. Обща стойност на проекта: 15 742 лева Роля на „Знание“ при […]

Да дадем шанс на младите

2006 „Да дадем шанс на младите“   Финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите“ на ЕС.   Водеща прганизация: Сдружение за информация и устойчиво развитие   Сдружение „Знание“ – Ловеч е партньор   Основната цел на проекта беше  да се намали безработицата сред младежите на възраст 18 – 29 години в община Ловеч […]

Професионална подготовка на младежи от средния курс в град Угърчин

2001   Професионална подготовка на младежи от средния курс в град Угърчин   Източник на финансиране: Община Угърчин Бюджетна линия: Фаза 1 Период на изпълнение: 2001 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация „Болкан  Асист“, Регионална туристическа асоциация „Стара планина“ – Габрово   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът подпомогна 32 […]

Шанс за младите

2000-2001 Шанс за младите Източник на финансирасне: Фондация „Чарлз Стюарт Мот“, чрез ФРМС Период на изпълнение: 2000 – 2001 г. Обща стойност на проекта (в лева): 22200 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща обучителна организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът постигна успешна трудова реализация на млади хора в неравностойно […]

Безконфликтна социализация и професионална подготовка – основа на личностната реализация на деца в неравностойно социално положение

1997 Безконфликтна социализация и професионална подготовка – основа на личностната реализация на деца в неравностойно социално положение   Източник на финансиране: програма „ФАР ЛИЕН – микропроекти“ Период на изпълнение: 1997 г. Обща стойност на проекта: 21905 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Общини – Ловеч, Угърчин и Летница и 4 […]