Category Archives: Приключили Проекти

Табашкият занаят – традиция през годините (2010)

2010  Табашкият занаят – традиция през годините Източник на финансиране:  национален фонд „Култура“ Период на изпълнение: 1 март – 31 май 2010 г. Обща стойност на проекта: 3 435 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Професионална гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийчо и Марийка Караконови“   Основни дейности: Обучение […]

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ (2009)

2009   ПРОЕКТ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ По ОП „Развитие на човешките ресурси“ схема Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание Водеща организация: Община Луковит Стойност: 100 000 лева Роля на Сдружение „Знание“ като партньор: Обучения на учители по темата „Преподаване в мултикултурна среда“.

Делникът ни в празници (2008-2009 )

2008-2009  Делникът ни в празници финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.2-01 << Да направим училището привлекателно за младите хора>> финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. И Република България чрез Министерство на образованието и науката Водеща организация: „ГЧЕ „Екзарх Йосиф“ 1“ Бюджет: […]

Всички днес – за децата ни утре (2009-2010)

2009-2010 Всички днес – за децата ни утре Източник на финансиране: Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО – България Период на изпълнение: 04.03.2009 – 28.02.2010 г. Обща стойност на проекта: 26 350 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Ловешко читалище „ Наука“   Основни дейности: Дейности, […]

Алтернатива за достоен живот (2008-2009)

2008-2009   Алтернатива за достоен живот   Финансиран от: ЕС, чрез програма ФАР – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВЕ ГРУПИ. Фаза 3 BG 2006/018-343.01.01-3.59 Водеща организация: Държавна психиатрична болница Период: 1 декември 2008 – 30.11.2009 г. Бюджет : 666 472 лева   Цел: Осигуряване на комплексна грижа на хоспитализираните пациенти с […]

Инициатива и реформа в грижата на децата (2008-2009)

2008 – 2009   Инициатива и реформа в грижата на децата   Номер на договора за финансиране: BG 2005/017-353.01.02-1.08 Източник на финансиране: Европейски съюз чрез програма ФАР „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи“, съфинансиран от републиканския бюджет Бюджетна линия: BG 2005/017-353.01.02 Период на изпълнение: Април 2008 – май 2009 Обща стойност […]

Активни граждани – открита местна власт (2008-2009)

2008 – 2009   Активни граждани – открита местна власт   Източник на финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет“ Договор: 08-12-2-С/27.08.2008 Период на изпълнение: септември 2008 – август 2009 Обща стойност на проекта: 143 914.92 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община Ловеч   Основни дейности и резултати по проекта: Специфичните цели […]

Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани (2008)

2008 Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани   Номер на договора за финансиране: LH – 2008 – 06 Източник на финансиране: Еврофутбол чрез фондация „Работилница за граждански инициативи“ Бюджетна линия: Живо наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Октомври 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 5468 лв. Роля на „Знание“ при […]

Куклена говорилня (2008)

2008   Куклена говорилня   Източник на финансиране: РРЦК „Фабриката“ Бюджетна линия: Живо Наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Май 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 3330 лв., собствен принос – 1100 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Целта на проекта […]

Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс (2007-2008)

2007 -2008 Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс ( Дневен център, Защитено жилище, Обществено информационен център) Финансиран от ЕС, чрез програма ФАР – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ. Фаза 1, Компонент 3. Предоставяне на психично – здравни услуги в общността Phare 2004/Deinstitutionalisation/ GRANTS; BG 2004/016-711.01.02-.3.2.68 Бюджет: 180 187,29 евро Водеща организация: Държавна […]