Category Archives: Приключили Проекти

ИНОВАЦИИ в СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА (2012-2013)

2012-2013   ИНИЦИАТИВА за ИНОВАЦИИ в СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА Източник на финансиране: ЕСФ чрез схема BG051PO001-7.0.01, „Без граници – Компонент 1” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” продължителност: 01 юли 2012г –31.01.2013г. Бюджет: 170 554,92 лв. Роля на Знание: Водеща организация Партньори: IRECOOP Венето, Италия и РСО Централна Стара планина.   ОСНОВНАТА ЦЕЛ  на проекта беше […]

Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност“ (2011-2012)

2011 – 2012 Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност“ Източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България Период на изпълнение:  01.12.2010 – 01.09.2012 Обща стойност на проекта: 18 000 евро Изпълнител: Сдружение „Знание“   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: […]

УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ (2011 -2012)

2011 -2012   УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развирие на човешките ресурси“ Период на изпълнение: септември 2011 – септември 2012 Обща стойност на проекта: 78 591,87 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: ОУ ‚КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘ – ЛОВЕЧ И СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТРОЯН […]

Професионално надграждане на уменията на учители, работещи с деца със СОП (2010-2012)

2010 – 2012   Професионално надграждане на уменията на учители, работещи с деца със СОП Източник на финансиране: Програма „Учене през целия живот“, Леонардо да Винчи, Партньорство за познание LLL -2010-LEO-MP-07 Период на изпълнение: октомври 2010 – юли 2012 Обща стойност на проекта: 11 000 евро Водеща организация: Altindag Guidanse and research center – Ankara, Tutkey […]

Инициатива за гражданско участие(2011-2012)

2011 – 2012 „Инициатива за гражданско участие“   Източник на финансиране: Балкански Тръст за демокрация Период на изпълнение: септември 2011 – юни 2012 Обща стойност на проекта: 32 300 щ.д. Роля на „Знание“ при изпълнението на проекта: Водеща организация Партньори: БНЦП Цели: Главната цел на проекта беше да се повиши гражданското участие в процеса на взимане […]

У дома (2010-2011)

2010 – 2011  У дома   Източник на финансиране: Фондация „Лале“ и фондация „Оук“ Период на изпълнение: 01.01.2010 – 01.01.2012 г. Обща стойност на проекта: Водеща организация Партньори: МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов“ ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ: Насърчаване на местната общност в реализацията на политиките по превенция на изоставянето: Информационни кампании; Дискусии с младежи; Заключителна конференция; […]

Доброволци в действие (2011)

2011 Доброволци в действие   Финансова подкрепа от фондация :Помощ за благотворителността в България“ със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа. Период на изпълнение: септември – октомври 2011 г. Обща стойност на проекта: 6 200 лв. Роля на Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Резултати: Организиране и […]

Младежки пъзел – открий частта, която търсиш! (2011)

2011 Младежки пъзел – открий частта, която търсиш! Финансиран от Програма младежта в действие, Дейност 5 – Подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера, Дейност 5.1 – Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика Период на изпълнение: май  2011– август 2011 Обща стойност на проекта: 4 750 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на […]

За децата на община Летница – с грижа и отговорност (2011)

2011 „За децата на община Летница – с грижа и отговорност“   С финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд Водеща организация: Община Летница Партньор: Сдружение „Знание“Ловеч Период на реализация: януари – октомври 2011 г. Бюджет: 25 180 лева   Обхват: 39 ученика от ромски произход от СОУ „Бачо Киро“ на възраст 7 – 18 […]

Културен лабиринт (2010-2011)

2010-2011 Културен лабиринт  Финансиран от НЦЕМПИ по Програма за младежки дейности 2008 – 2010 Период на изпълнение: декември 2010 – май 2011 г. Обща стойност на проекта: 8075 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньор: сдружение „Ловеч днес“   Резултати: Популяризиране на идеята на доброволчество сред подрастващите ( около 1000 души […]