Author Archives: Znanie Lovech

Финалното събитие на “Окрилено начало: програма за социално-емоционално образование”

На 26 и 27 юни 2024 година в София се проведе  финалното събитие на “Окрилено начало: програма за социално-емоционално образование” на Фондация “Лъчезар Цоцорков” . Събитието събра представители на 7 български училища, които пилотно прилагаха програмата през учебната 2023/2024 година, за да разкажат за постиженията си, сравнят предизвикателствата и планират стъпките за създаване на общност […]

Сдружение „Знание“ стартира проект „Права на човека в образ и глас“

Проектът цели подобряване на разбирането и осъзнаване на важността на понятията права на човека и върховенство на закона чрез повишаване на знанията, креативно изразяване и реализиране на местни кампании в селата Дерманци и Румянцево, община Луковит. Ще започнем с обучение за повишаване на знанията и информираността за жители на малки населени места по тези две […]

Проект „Права на човека в образ и глас“ 2024-2025

  Финансиране: United States Agency for International Development and the German Marshall Fund of the United States under the Central Europe – Building Resilience in Civil Society Project (CEBRICS). Период: 31 май 2024 – 31 март 2025 Бюджет: 27870 USD (грант: 24970 USD)   Дейности: Обучения „Върховенство на закона и права на човека“ Участници: 18 […]

Покана за общо събрание

Уважаеми дами и господа, Управителният съвет на Сдружение “Знание” Ловеч, Ви кани на общо събрание на сдружението на 11 юни 2024 година (вторник) от 17.30 часа в конферентна зала „Драката“, гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков. Събранието се свиква на основание на член 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и ще е със следния дневен ред: Отчет […]

Сдружение „Знание“ стартира едногодишна инициатива „Заедно за многообразие“ (Diversity Together)

Инициативата е насочена към зачитането на човешкото достойнство, недопускане на дискриминация на работното място, в училище и в обществото и подобряването на разбирането за равнопоставеността, уважение на многообразието и включването. Инициативата стартира с проучване на нагласите на жителите на общините в област Ловеч по темата „Дискриминация и изключване“. В рамките на организираните от Сдружение „Знание“ […]

Инициатива „Заедно за многообразие“ 2024-2025

              Инициатива „Заедно за многообразие“ (Diversity Together) № EUV/194 Финансиране от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи (ФРГИ) по проект „Права и ценности“, фонд „Заедно“, Приоритет „Многообразие и равенство“. Бюджет: 20000 евро Период на изпълнение: 1 април 2024 – 31 март 2025 година   Инициативата е насочена […]

LPE – Langues Premières en Europe (Първи езици в Европа) 2024 – 2026

  LPE – Langues Premières en Europe (Първи езици в Европа) 2023-1-FR01-KA220-ADU-000159327 Еразъм+ Ключова дейност 2 Образование на възрастни KA220-ADU – Partenariats de coopération dans l’éducation des adultes Водеща организация: GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNEL LE DE L’ACADEMIE DE CRETEIL (АКАДЕМИЯ КРЕТЕЙ за ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ GIP) Партньори: Сдружение „Знание“, Ловеч, БЪЛГАРИЯ […]

Щадяща правосъдна система за децата

Проект: Щадяща правосъдна система за децата Финансиране: 25000 лева по Програма “Закрила на деца”, фокус “Правосъдие“ Период: февруари – декември 2024 год. Цел: Разработване на ориентирана към практиката обучителна програма за специалисти в съдебната система и продължаваща подкрепа на местно ниво. Дейности: Разработване на обучителна програма „Детско развитие, детска психика и децата в правосъдната система“. Обучение […]

Социално-емоционално образование

  Социално-емоционално образование I-IV клас Финансиране: 23375 лева от Фондация „Лъчезар Цоцорков“ Период: март 2023 – юни 2024 Партньорски училища: ОбУ „Христо Ботев“ село Цонево, община Дългопол, област Варна и НУ „Хаджи Генчо“ гр. Тетевен Дейности: Подготовка за обучение на начални учители Анализ на нуждата от обучение Обучение на начални учители от партньорски училища Анализ […]

С финална пресконференция приключва проект „Визуални предизвикателства“

На финална пресконференция в пресклуба на БТА – Ловеч, Сдружение „Знание“ представи резултатите от проект ВИЗУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, финансиран от НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2021-2025),  Тематично направление: 1. Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности. Проектът се реализира от Сдружение „Знание“ в периода август  2023 г. – януари 2024 г. и е на стойност […]