Category Archives: Приключили Проекти

Куклена говорилня (2008)

2008   Куклена говорилня   Източник на финансиране: РРЦК „Фабриката“ Бюджетна линия: Живо Наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Май 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 3330 лв., собствен принос – 1100 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Целта на проекта […]

Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс (2007-2008)

2007 -2008 Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс ( Дневен център, Защитено жилище, Обществено информационен център) Финансиран от ЕС, чрез програма ФАР – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ. Фаза 1, Компонент 3. Предоставяне на психично – здравни услуги в общността Phare 2004/Deinstitutionalisation/ GRANTS; BG 2004/016-711.01.02-.3.2.68 Бюджет: 180 187,29 евро Водеща организация: Държавна […]

Насърчаване на позитивната промяна

2007 – 2008 Насърчаване на позитивната промяна   Номер на договора за финансиране: BG 2004/016-711-11.01.2007 Източник на финансиране: Програма ФАР „Развитие на човешките ресурси“ 2004 Бюджетна линия: BG 2004/016-711.11.01 Период на изпълнение: 01.06.2007 – 31.05.2008 г. Обща стойност на проекта : 73904.94 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община Ловеч, […]

Надолу по реката

2007   „Надолу по реката“ По програма МАТРА на Холандското правителство   Водеща организация: Екомисия 21 Основна цел на проекта беше да се насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни в региона чрез управлението на общите природни и други ресурси.   ДЕЙНОСТИ: Създаване на инициативни групи в селата и идентифициране на всички заинтересовани страни за осъществяване на […]

Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч

2007 Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч   Номер на договора за  финансиране:Споразумение за финансиране от 11.04.2007 г. Източник на финансиране: Кантон Берн, Швейцария чрез Сдружение „Болкан Асист“ и с подкрепата на община Ловеч. Период на изпълнение: 2007 г. Обща стойност на проекта: 3000 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: […]

Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда

2006-2007   Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда   Номер на договора за финансиране: 406022060617 Източник на финансиране: Световна банка и републикански бюджет чрез Агенция по заетостта Бюджетна линия: АУПТ, първа фаза, квалификационни услуги Период на изпълнение:  14.12.2006 г. – 14.12.2007 г. Обща стойност на проекта: 15 742 лева Роля на „Знание“ при […]

Партньори за местно устойчиво развитие

2006-2007 Партньори за местно устойчиво развитие   Номер на договора за финансиране: CSDP – Lot 2 – 049 Източник на финансиране: Програма ФАР Развитие на гражданското общество 2004 Бюджетна линия: BG 2004/016 – 711.01.01 Период на изпълнение: 30.11.2006 – 30.11.2007 г. Обща стойност на проекта: 55348.73 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща […]

Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект „РИС Мизия БГ“

2006 – 2007   Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект „РИС Мизия БГ“   Номер на договора за финансиране: 7/2006 г. Източник на финансиране: ШАРС Бюджетна линия: Фаза 3, batch D 2 Период на изпълнение: Май 2006 г. – Ноември 2007 г. Обща стойност на проекта: 127 538 лв. (финансиране от ШАРС – 63 374 лв., […]

Стъпала към младежката заетост

2006 „Стъпала към младежката заетост“ Финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите“ на ЕС Водеща организация: Община Ловеч Сдружение „Знание“ – Ловеч е партньор Проектът беше насочен към увеличаване на заетостта на дългосрочно безработни млади хора на възраст от 18 до 29 години, чрез включването им в строително – ремонтни работи на обект […]

Да дадем шанс на младите

2006 „Да дадем шанс на младите“   Финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите“ на ЕС.   Водеща прганизация: Сдружение за информация и устойчиво развитие   Сдружение „Знание“ – Ловеч е партньор   Основната цел на проекта беше  да се намали безработицата сред младежите на възраст 18 – 29 години в община Ловеч […]