Tag Archives: младежи

Доброволци в действие (2011)

2011 Доброволци в действие   Финансова подкрепа от фондация :Помощ за благотворителността в България“ със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа. Период на изпълнение: септември – октомври 2011 г. Обща стойност на проекта: 6 200 лв. Роля на Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Резултати: Организиране и […]

Младежки пъзел – открий частта, която търсиш! (2011)

2011 Младежки пъзел – открий частта, която търсиш! Финансиран от Програма младежта в действие, Дейност 5 – Подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера, Дейност 5.1 – Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика Период на изпълнение: май  2011– август 2011 Обща стойност на проекта: 4 750 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на […]

Културен лабиринт (2010-2011)

2010-2011 Културен лабиринт  Финансиран от НЦЕМПИ по Програма за младежки дейности 2008 – 2010 Период на изпълнение: декември 2010 – май 2011 г. Обща стойност на проекта: 8075 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньор: сдружение „Ловеч днес“   Резултати: Популяризиране на идеята на доброволчество сред подрастващите ( около 1000 души […]

Днешните момичета – утрешни лидери (2010)

2010 „Днешните момичета – утрешни лидери“ Финансиран от програма „Младежта в действие“  на ЕК, Дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство. Бюджет: 58 643 лева ( 31 578 собствен принос) Период: март 2010 – август 2010 г. Проектът се изпълнява от Сдружение Знание“ – Ловеч   Партньори: Сдружение „Младежки и граждански инициативи в розовата долина“ – Карлово, […]

Табашкият занаят – традиция през годините (2010)

2010  Табашкият занаят – традиция през годините Източник на финансиране:  национален фонд „Култура“ Период на изпълнение: 1 март – 31 май 2010 г. Обща стойност на проекта: 3 435 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Професионална гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийчо и Марийка Караконови“   Основни дейности: Обучение […]

Работилници за бъдещи откриватели (2008-2009)

Работилници за бъдещи откриватели Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.2-01 << Да направим училището привлекателно за младите хора>> финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. И Република България чрез Министерство на образованието и науката На ПМГ Ловеч в партньорство със сдружение „Знание“ […]

СВЯТ (2008-2009)

2008 -2009 СВЯТ – Свободна, Важна, Яка Територия Финансиран от:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.2-01 << Да направим училището привлекателно за младите хора>> финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. И Република България чрез Министерство на образованието и науката На ОУ „Васил Левски“ […]

Всички днес – за децата ни утре (2009-2010)

2009-2010 Всички днес – за децата ни утре Източник на финансиране: Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО – България Период на изпълнение: 04.03.2009 – 28.02.2010 г. Обща стойност на проекта: 26 350 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Ловешко читалище „ Наука“   Основни дейности: Дейности, […]

Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани (2008)

2008 Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани   Номер на договора за финансиране: LH – 2008 – 06 Източник на финансиране: Еврофутбол чрез фондация „Работилница за граждански инициативи“ Бюджетна линия: Живо наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Октомври 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 5468 лв. Роля на „Знание“ при […]

Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда

2006-2007   Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда   Номер на договора за финансиране: 406022060617 Източник на финансиране: Световна банка и републикански бюджет чрез Агенция по заетостта Бюджетна линия: АУПТ, първа фаза, квалификационни услуги Период на изпълнение:  14.12.2006 г. – 14.12.2007 г. Обща стойност на проекта: 15 742 лева Роля на „Знание“ при […]