Tag Archives: младежи

Стъпала към младежката заетост

2006 „Стъпала към младежката заетост“ Финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите“ на ЕС Водеща организация: Община Ловеч Сдружение „Знание“ – Ловеч е партньор Проектът беше насочен към увеличаване на заетостта на дългосрочно безработни млади хора на възраст от 18 до 29 години, чрез включването им в строително – ремонтни работи на обект […]

Да дадем шанс на младите

2006 „Да дадем шанс на младите“   Финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите“ на ЕС.   Водеща прганизация: Сдружение за информация и устойчиво развитие   Сдружение „Знание“ – Ловеч е партньор   Основната цел на проекта беше  да се намали безработицата сред младежите на възраст 18 – 29 години в община Ловеч […]

Да обсъдим и решим

2006   Да обсъдим и решим   Източник на финансиране: „ЕкоОбщност“ Програма „Местни екологични инициативи“ Бюджетна линия: МЕ 2006 Период на изпълнение: 15.06.2006 г. – 30.11.2006 г. Обща стойност на проекта: ЕкоОбщност – 7600лв., + собствен и партньорски принос – 1150 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация и форум инициатор   […]

Реализация на младите хора в малката община

2005 – 2007 Реализация на младите хора в малката община   Номер на договора за финансиране: 20.09.2005 г. Източник на финансиране: Програма обществен форум за ШАРС Бюджетна линия: Фаза 3, batch 6 Период на изпълнение: Октомври 2005 г. – Май 2007 г. Обща стойност на проекта: За форум процеса – 15 190 лв./ за Проектен фонд […]

Партньори в гражданското общество

2005-2006   Партньори в гражданското общество   Номер на договора за финансиране: CSDP 2003-Lot2.1-030 Източник на финансиране: ЕС по програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2003“ Бюджетна линия: Phare Project BG 2003/004-937.01.02 Период на изпълнение: Ноември 2005 г. – Ноември 2006 г. Обща стойност на проекта: 30569.62 лева Партньори: Община Ловеч, Дирекция „Бюро по труда“ […]

Знание за Европа

2004-2005 Знание за Европа   Номер на договора за финансиране: Европа 2003 – 10 Източник на финансиране: ЕС по програма „Европа“ 2003 Бюджетна линия: Програма за малки проекти „Европа“ 2003 Период на изпълнение: 28.12.2004 г. – 28.08.2005 г. Обща стойност на проекта: 48528 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община […]

Нашето училище, моята енергия

2004   Нашето училище, моята енергия   Номер на договора за финансиране: ЕА 01-007-00/15.10.2004 г. Източник на финансиране: Министерство на околната среда на Люксембург чрез Фондация „ЕкоОбщност“ по програма „Енергийни алтернативи“ Бюджетна линия: ЕА 2004 Период на изпълнение: 15.10.2004 г. – 31.12.2004 г. Обща стойност на проекта: 8393 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на […]

Езикова и компютърна подготовка за безработни лица

1999, 2000, 2001, 2002   Езикова и компютърна подготовка за безработни лица   Източник на финансиране: IIZ/DVV Период на изпълнение: 1999, 2000, 2001, 2002 Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Ежегодни проекти, финансирани от IIZ/DVV, които повишават квалификацията на неравнопоставени социални групи и подобряват  възможностите […]

Европейска образователна инициатива за равни възможности

2002   Проект „Европейска образователна инициатива за равни възможности“ Източник на финансиране: ЕС чрез Програма Европа 2002 Период на изпълнение: 2002 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Партньор на Европейски Информационен център Велико Търново   Основни дейности и резултати по проекта: Цел на проекта:осмисляне и промяна на фундаменталните обществени нагласи по отношение равенството […]

Нашите деца са тези, които ще управляват света

2002 – 2003   Нашите деца са тези, които ще управляват света   Номер на договора за финансиране: 21321 Източник на финансиране: Екологичен център за Централна и Югоизточна Европа (REC) Бюджетна линия: Cooperative Environmental Grant scheme Период на изпълнение: 2002 – 2003 Обща стойност на проекта (в лева): 23935 лева Роля на „Знание“ при изпълнение […]