Tag Archives: младежи

Знания за всички

2001 Знания за всички   Източник на финансиране: NOVIB, чрез Сдружение „Природа назаем“ Период на изпълнение: 2001 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът създаде и промотира сред населението екологична видеотека включваща 100 учебни филма. За проучване на конкретните интереси на целевите групи бе […]

Шанс за младите

2000-2001 Шанс за младите Източник на финансирасне: Фондация „Чарлз Стюарт Мот“, чрез ФРМС Период на изпълнение: 2000 – 2001 г. Обща стойност на проекта (в лева): 22200 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща обучителна организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът постигна успешна трудова реализация на млади хора в неравностойно […]