Безконфликтна социализация и професионална подготовка – основа на личностната реализация на деца в неравностойно социално положение

1997

Безконфликтна социализация и професионална подготовка – основа на личностната реализация на деца в неравностойно социално положение

 

Източник на финансиране: програма „ФАР ЛИЕН – микропроекти“

Период на изпълнение: 1997 г.

Обща стойност на проекта: 21905 лева

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация

Партньори: Общини – Ловеч, Угърчин и Летница и 4 местни нестопански организации

 

Основни дейности и резултати по проекта:

Проектът е реализиран в партньорство с общините Ловеч, Угърчин и Летница и 4 местни нестопански организации. В рамките на проекта 462 деца без семейства получиха знания, необходими за успешната социализация, професионална подготовка, консултации и помощ в кризисни за личното им развитие ситуации. Завършилите средно образование бяха подпомогнати при намиране на жилище и започване на работа. Проектът допринесе за формиране на нова обществена нагласа на младежите, институциите и бизнеса към децата в неравностойно социално положение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *