Весела градина (2014)

2014

 Весела градина

Водеща организация: Община Летница

Партньор: Сдружение „Знание“

Финансиране по Конкурсна процедура 33.13 -2014 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Бюджет: 15 210,48 лв.

Проектът беше насочен към децата и обхванати в ОЗД „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница с филиали в село Крушуна и село Горско Сливово.

За да се постигне подобрена мултикултурна среда дейностите на проекта са насочени към всички заинтересувани страни, пряко свързани с образователния процес – деца, родители, учители.

За въздействие върху проблемите и постигане на промяна в нагласите са планирани четири основни дейности.

Първата е насочена към родителите, защото те са основните отговорни за записването на децата и редовното посещение на детската градина. Използва се метода Световно кафене

Втората дейност е насочена към децата. Избрана е отново интерактивна форма – street education, под формата на игра на открито се подобряват знанията и уменията на децата

Третата дейност е насочена към учителите в ОЗД „Ирина Бачо Кирова“ в гр. Летница и филиалите в село Крушуна и село Горско Сливово. Обучението беше в два модула „Мултикултурно общуване“ и уъркшоп „Работа с родители“. Целта е повишаване на знанията и уменията на учителите, споделяне на добри практики, обсъждане на казуси от практиката.

Четвъртата дейност беше информационна кампания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *