За децата на община Летница – с грижа и отговорност (2011)

2011

„За децата на община Летница – с грижа и отговорност“

 

С финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд

Водеща организация: Община Летница

Партньор: Сдружение „Знание“Ловеч

Период на реализация: януари – октомври 2011 г.

Бюджет: 25 180 лева

 

Обхват:

39 ученика от ромски произход от СОУ „Бачо Киро“ на възраст 7 – 18 години;

ромски деца, необхванати в подготвителните групи; родители на деца с риск от отпадане/ непосещаващи детска градина;

25 учители от СОУ „Бачо Киро“ и детските градини в общността;

 

Дейности:

Обучение на 25 учители – „Робота в мултикултурна среда“ и „Работа с неуспяващи ученици“, Мобилно училище за родители – предоставяне на консултации и психологическа подкрепа на ромски семейства от мобилен екип на специалисти;

Работа за мотивация на учениците тази дейност е насочена към 10 ученика от  горен курс в риск от отпадане от училище.

Танцов състав – от 10 деца и ще се изучават традиционни ромски, влашки и български танци; Вокална група – 10 ученика от ромски произход.

Кампания „Равен старт“ – за събиране на учебни материали, пособия и дрехи за ромски семейства с деца, на които им предстои постъпване в училище през учебната 2011 – 2012 г.;

Тържество на ромската култура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *