Партньорство за социално – отговорни общества (2010-2011)

2010 – 2011

“Партньорство за социално – отговорни общества“

 Източник на финансиране: Програма ИПА

Период на изпълнение: 18.06.2010 – 18.06.2011 г.

Обща стойност на проекта: 81 780 евро

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Партньор по проекта

Водеща организация: Тимочки клуб – Сърбия

 

Общата цел на проекта беше да развие устойчив диалог между гражданското общество на Сърбия  и България като страна членка ЕС в областта на социалните услуги.

Специфични цели:

 1. Подобряване на капацитета на организациите на гражданското общество във формулирането на публични политики, анализ на политиките и застъпничество в сферата на социалните услуги.
 2. Установяване на нови партньорства между структурите на гражданското общество от Сърбия и България като страна – членка на ЕС в сферата на социалните услуги.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Информационни кампании в двете страни, с които се осигурява информиране на широки кръгове от обществото за реализацията на проекта.
 2. Сравнителен анализ на регламентирането на социалните услуги в България, Сърбия и други страни членки на ЕС.
 3. Информационен семинар за представяне на сравнителния анализ в Сърбия.
 4. Посещение на сръбски експерти в България за представяне на социални услуги в България.
 5. Брошура „Опитът на България в процеса на деинституционализация и децентрализация на социалните услуги и ролята на гражданския сектор като инициатор и доставчик на услуги.
 6. Обучение за организациите на гражданското общество : Ролята на организациите на гражданското общество при предоставянето, управлението и проследяването на социалните услуги – опитът на България като членка на ЕС.
 7. Обществен форум в Сърбия – мониторинг на прилагането на местна стратегия за социална политика.
 8. Застъпническа кампания, която има за цел защитата на обществения интерес на уязвимите общности.
 9. Мониторинг на проекта и оценка, която се извършва от страна на проектния екип от българска и сръбска страна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *