Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект „РИС Мизия БГ“

2006 – 2007

 

Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект „РИС Мизия БГ“

 

Номер на договора за финансиране: 7/2006 г.

Източник на финансиране: ШАРС

Бюджетна линия: Фаза 3, batch D 2

Период на изпълнение: Май 2006 г. – Ноември 2007 г.

Обща стойност на проекта: 127 538 лв. (финансиране от ШАРС – 63 374 лв., финансов принос РАРИ – 30 846 лв. и нефинансов принос РАРИ – 33 308 лв.)

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Форум център

Партньори: РАРИ Мизия, областна администрация Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Русе

 

Основни дейности и резултати по проекта:

Организиране и координиране на форум процес за регионална иновационна стратегия, финансирана по 6 -та рамкова програма на ЕС.

Проектът беше реализиран на територията на Северния централен район и Северозападния район за планиране в България – регион Мизия, в партньорство с областните администрации Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Русе.

Главната цел на форума беше постигане на консенсус по регионална иновационна стратегия чрез 11 форум сесии( 8 регионални и 3 междурегионални).

Заинтересовани страни: Бизнес, научни и развойни звена, университети, местна, регионална и централна власт, НПО, образователни институции. Като резултат беше постигнат консенсус и бе приета РИС на регион Мизия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *