Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс (2007-2008)

2007 -2008

Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс ( Дневен център, Защитено жилище, Обществено информационен център)

Финансиран от ЕС, чрез програма ФАР – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ. Фаза 1, Компонент 3. Предоставяне на психично – здравни услуги в общността Phare 2004/Deinstitutionalisation/ GRANTS; BG 2004/016-711.01.02-.3.2.68

Бюджет: 180 187,29 евро

Водеща организация: Държавна Психиатрична Болница

 

Цел: Деинституционализация на хора с тежки психиатрични заболявания и интеграция и адаптацията им в нормална социална среда чрез предоставяне на социални, медицински и образователни услуги в Дневен център, защитено жилище и информационен център и чрез обучения на семействата им.

 

Дейности:

  1. Създаване на Съвет за управление на проекта
  2. Избор на подизпълнители
  3. Разработване на правилник с процедурите за функциониране на комплекса
  4. Информационна кампания
  5. Разработване на критерии за подбор на клиенти на новите социални услуги
  6. Подбор на клиенти – бенефициенти на услугите
  7. Разработване на индивидуални планове за психо – социална рехабилитация – управление на случаи
  8. Разработване на система за периодична оценка и контрол на дейностите, осъществяване в комплекса. Разработване на система за осигуряване на качеството на предоставяните услуги.
  9. Разработване на рехабилитационни програми за клиентите. Разработване на програми за терапия на членове на семейството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *