ВИЗУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (2023-2024)

Проект: ВИЗУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Финансиране: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2021-2025),  Тематично направление: 1. Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности

Период на реализация: август  2023 г. – януари 2024 г.

Бюджет на проекта:  28090 лева

Цели на проекта:

-Представяне на възможности на млади хора от град Ловеч на възраст 15-29 години (вкл. NEETs) за участие в интерактивни иновативни форми на неформално обучение за развитие на ключовите компетенции, необходими за професионалната и личностната им реализация.

– Повишаване на чувствителността на млади хора към уязвими групи, малцинства и лица със специфични образователни потребности чрез реализиране на съвместни дейности и инициативи.

– Подобряване на функционалната грамотност и терминологичната подготвеност на млади хора от област Ловеч чрез придаване на смисъл на понятия, които се използват и чуват често в общественото пространство, но младите хора не осмислят достатъчно значението им.

 

Дейности на проекта:

  1. Обучение „Заедно в пъстър свят“ за младежи на възраст 15-29 години.

Обучението цели участниците да изследват своите нагласи, стереотипи и предразсъдъци към различни групи, да утвърдят представата за личната и груповата си идентичност, да разсъждават и рефлектират върху термини като дискриминация, потисничество, привилегии, власт, емпатия, културни различния, многообразие и т.н.

  1. „Креативни работилници“

Целта на креативните работилници е да се продължи дискусията по темите от обучението и се насърчат младите хора, чрез практически дейности, развиващи креативността им да научат повече по темата, да осмислят своите нагласи и предразсъдъци и изразят мислите си чрез визуалното изкуство. Ще се използват следните методи: моментна фотография; изработване на постери; съставяне на слогани.

  1. „Креативен лагер“

Лагерът цели да финализира процеса на  създаване на творческите продукти и подготви финалната изложба за представяне пред млади хора от област Ловеч и широката публика.

  1. Изложба „Визуални предизвикателства“

Представяне на изработените постери и инстантна фотография.

Видео: Виртуално представяне на постери и слогани от изложба „Визуални предизвикателства“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *