Escape Game 2023

Escape Game

Финансиране: Програма за младежки дейности на Община Ловеч 2023, Приоритет Насърчаване на неформалното обучение

Продължителност на проекта: от април 2023 до декември 2023

Бюджет: 3760 лева (1200 лева собствен принос)

 

Проектът цели да насърчи млади хора (15-29 години), чрез методите на неформалното обучение, да изпитат и надградят знанията си по природни науки.

Escape Games са популярни игри, в които в малки групи (5-7 души) участниците влизат в стая със загадки и излизат само ако са решили всички въпроси, зададени тематично от организаторите. В играта по проекта, въпросите ще бъдат от природните науки, като от една страна младежите ще се забавляват от друга – ще се уверят в практическото приложение на знанията, които получават в училище. Включването в играта развива комбинативни умения, умения за работа в екип, управление на времето, умения за свързване на знания от различни науки, вземане на решения, но най-вече е забавно за младите хора.

Ще се сформират няколко екипа, които ще се състезават за най-бързо справяне и излизане от стаята със загадки. Информацията ще бъде разпространена и сред учители, родители и жители на град Ловеч, като те също могат да сформират екипи и се състезават с младежките отбори.

ППМГ е партньорското ни училище, с което пилотно ще тестваме разработените игри.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *