Инициатива „Заедно за многообразие“ 2024-2025

 

 

 

 

 

 

 

Инициатива „Заедно за многообразие“ (Diversity Together) № EUV/194

Финансиране от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи (ФРГИ) по проект „Права и ценности“, фонд „Заедно“, Приоритет „Многообразие и равенство“.

Бюджет: 20000 евро

Период на изпълнение: 1 април 2024 – 31 март 2025 година

 

Инициативата е насочена към зачитането на човешкото достойнство, недопускане на дискриминация на работното място, в училище и в обществото и подобряването на разбирането за равнопоставеността, уважение на многообразието и включването.

 

Дейности:

  1. Проучване на местно ниво „Дискриминация и изключване“.

Количествено и качествено изследване на нагласите в обществото по темите многообразие и равенство. Анкетно проучване и фокус групи сред целевите групи в област Ловеч.

  1. Обучения за млади хора и представители на медии, институции и бизнес.

Специфичен фокус за:

  • млади хора – процес на формиране на предразсъдъци и стереотипи и отражението на дискриминацията в развитието;
  • бизнес – връзка многообразие на работното място и печалба;
  • институции – политики за многообразие и местно развитие;
  • медии – отразяване на събития, включващи многообразието.

Обучени общо 80 души.

  1. Практически ателиета „СТОП! Дискриминация!“.

Създаване на креативни послания за превенция и предотвратяване на дискриминация или неравенства.

  1. Информационна кампания и финално събитие за представяне на резултатите.

 

 

ПУБЛИКАЦИИ:

  1. Анализ анкетно проучване en

„Инициатива „Заедно за многообразие“ (Diversity Together)  се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

#ProEUvaluesBG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *