Покана за общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на Сдружение “Знание” Ловеч, Ви кани на общо събрание на сдружението на 11 юни 2024 година (вторник) от 17.30 часа в конферентна зала „Драката“, гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков.

Събранието се свиква на основание на член 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и ще е със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2023 г.
  2. Приемане на бюджет за 2024 г.
  3. Избор на ръководни органи (Управителен съвет, Председател и Финансово-контролна комисия)
  4. Освобождаване и приемане на членове на Сдружението
  5. Разни

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 18.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

ОТЧЕТ Знание 2023

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *