Category Archives: Uncategorized @bg

На 12 януари 2024 година Сдружение „Знание“ откри изложба „Визуални предизвикателства  – постери и моментна фотография“ в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“.

Художествената галерия в Ловеч се изпълни  с млади хора участници, директори на училища, представители на неправителствени организации, културни и публични институции, гости. Ралица Попова, председател на Сдружение „Знание“ Ловеч, представи пътят на изложбата и основните елементи на проект „Визуални предизвикателства“, финансиран от Национална програма за младежта. „Идеята за проекта дойде от желанието ни да подкрепим […]

ЕКО-ПРИОБЩАВАЩИ ИГРИ

„Еко-приобщаващи игри“ Финансиране:  Vivacom Регионален грант Бюджет: 5000 лева Период: май 2023 – април 2024 Основни цели – насърчаване на „зелено“ мислене сред младите хора в град Ловеч и приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности. Дейности: 1. Разработване на образователни материали (вкл. игри) за деца и ученици със СОП 2. Организиране на […]

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, НЕМСКИ ЕЗИК И НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ПОДГОТОВКА В „ЗНАНИЕ“

Записване: Форма за записване в курс по Англисйки език – тук     Форма за записване в курс по Немски език – тук     Форма за записване в курс по Компютърна подготовка – тук

Обществен форум ЗА НАШИТЕ ПАРИ се проведе на 2 юни 2022 г. в Ловеч

Представители на  местни власти от област Ловеч, образователни институции, НПО и граждани обсъждаха идеи за препоръки за повишаване на гражданското участие във фазите на бюджетния цикъл –  формиране, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и оценка на общинските бюджети. Дискусиите в хомогенните групи, както и общата дискусия доведе до интересни идеи, които биха дали възможност за повишаване […]

Палитра от емоции 2021 – 2022

            Период на реализация: април 2021 – май 2022 Бюджет:8960 лева Финансираща организация: Фондация „Лъчезар Цоцорков“ Проект „Палитра от Емоции“ е инициатива на Сдружение „Знание“, съвместно с ОУ „Васил Левски“ от град Ловеч, с финансовата подкрепа на Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Целта на проекта е да се подкрепят учители (преподаващи на […]

Моят шанс за работа

2004 Моят шанс за работа   Номер на договора за финансиране: BG 0102.05.05.011 Източник на финансиране: ЕС по програма ФАР „Инициативи на пазара на труда“ Бюджетна линия: Бюджетна линия BG 0102.05, компонент 1 „Програми за професионално образование и обучение“ Период на изпълнение: 12.2003 г. – 10.2004 г. Обща стойност на проекта (в лева): 54528 лева […]