Tag Archives: Lidl

Среща за застъпничество пред ръководството на Община Луковит

На 18 юли 2023 година проведохме първата си застъпническа среща в Община Луковит по проект “Еко-решения за по-добър свят”. Младежите от село Румянцево първо споделиха какво са направили досега и какъв ангажимент си поставят за бъдещето. Представихме проблемите в селото, свързани с опазване на чистотата и природата и в отворена и интересна дискусия се опитахме […]

ЕКО-РЕШЕНИЯ ЗА ПО-ДОБЪР СВЯТ

    Село Румянцево, община Луковит, ще стане по-чисто   Проект “ЕКО-РЕШЕНИЯ ЗА ПО-ДОБЪР СВЯТ” ще работи с деца и родители от село Румянцево, община Луковит, за да насърчи ангажираността по темата за ефективно използване на отпадъци и предотвратяване на замърсяването в селото. Идеята на изпълнителите на проекта, Сдружение „Знание“ и ОУ „Христо Ботев“ село […]