ИНОВАЦИИ в СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА (2012-2013)

2012-2013

 

ИНИЦИАТИВА за ИНОВАЦИИ в СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

Източник на финансиране: ЕСФ чрез схема BG051PO001-7.0.01, „Без граници – Компонент 1” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

продължителност: 01 юли 2012г –31.01.2013г.

Бюджет: 170 554,92 лв.

Роля на Знание: Водеща организация

Партньори: IRECOOP Венето, Италия и РСО Централна Стара планина.

 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ  на проекта беше да се установи транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултата в сферата на социалната икономика.

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ: Да се пренесе модел за партньорство в областта на социалната икономика, финансиран от ЕСФ по проект OSMOSI „Нови възможности за социалните предприятия” на IRECOOP Италия.

ДЕЙНОСТИ

  • Координационна среща в България
  • Експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България от НПО, бизнес и публичния сектор в областта на социалната икономика;
  • Обучения на представители на НПО, бизнес и местна власт и работна визита;
  • Практическо ръководство с описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия;
  • Наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда”;
  • Конференция на бъдещето за обобщаване на резултатите, изводите и препоръките, с предложения за промени в нормативни документи, целящи подобряване средата за развитие на социалната икономика в България
  • Информационна кампания за публичност и информираност

 

Материали по проекта:

social enterprices znanie_BG

Predpriemachestvo_Broshura_Znanie_BG

Znanie Broshura 80pg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *