Млади и независими (2017)

2017

 „Млади и независими“

Финансиране: Министерство на младежта и спорта чрез Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година

Договор № 25-00-57/19.07.2017

Бюджет: 22352,48 лева

Период на реализация: юли-септември 2017

 

Проект „Млади и независими“ беше насочен към повишаване на знанията и уменията на младежи (18-29 години) от област Ловеч за социално отговорно поведение и разпознаване на рисковите фактори, водещи до зависимости.

Главната цел беше постигната чрез стимулиране на креативността, изява и изпробване на стратегии за справяне с рисковете в защитена среда.

Дейностите включват:

  • 4-дневно обучение в 2 модула – „Зависимости“ и „Форум театър“;
  • Пет представления в общините Ловеч, Троян, Летница, Угърчин и Ябланица по метода форум театър, инициирани и реализирани от обучените младежи,
  • Фото изложба на снимки, направени от младежите по темата „Зависимости“.
  • Проектът включва и информационна кампания, целяща повишаване на информираността на младежи от област Ловеч по отношение на негативните последици от попадането под зависимости.

РЕЗУЛТАТИ:

24 младежи на възраст 18-29 години повишили своите знания за видовете зависимости, наркотични вещества и вредните последствия от тях.

В резултат на реализираните 5 представления в общини от област Ловеч над 200 младежи са провокирани да мислят, изкажат мнение или действат с цел превенция на зависимост

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *