Author Archives: Znanie Lovech

У дома (2010-2011)

2010 – 2011  У дома   Източник на финансиране: Фондация „Лале“ и фондация „Оук“ Период на изпълнение: 01.01.2010 – 01.01.2012 г. Обща стойност на проекта: Водеща организация Партньори: МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов“ ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ: Насърчаване на местната общност в реализацията на политиките по превенция на изоставянето: Информационни кампании; Дискусии с младежи; Заключителна конференция; […]

Доброволци в действие (2011)

2011 Доброволци в действие   Финансова подкрепа от фондация :Помощ за благотворителността в България“ със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа. Период на изпълнение: септември – октомври 2011 г. Обща стойност на проекта: 6 200 лв. Роля на Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Резултати: Организиране и […]

Младежки пъзел – открий частта, която търсиш! (2011)

2011 Младежки пъзел – открий частта, която търсиш! Финансиран от Програма младежта в действие, Дейност 5 – Подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера, Дейност 5.1 – Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика Период на изпълнение: май  2011– август 2011 Обща стойност на проекта: 4 750 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на […]

За децата на община Летница – с грижа и отговорност (2011)

2011 „За децата на община Летница – с грижа и отговорност“   С финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд Водеща организация: Община Летница Партньор: Сдружение „Знание“Ловеч Период на реализация: януари – октомври 2011 г. Бюджет: 25 180 лева   Обхват: 39 ученика от ромски произход от СОУ „Бачо Киро“ на възраст 7 – 18 […]

Културен лабиринт (2010-2011)

2010-2011 Културен лабиринт  Финансиран от НЦЕМПИ по Програма за младежки дейности 2008 – 2010 Период на изпълнение: декември 2010 – май 2011 г. Обща стойност на проекта: 8075 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньор: сдружение „Ловеч днес“   Резултати: Популяризиране на идеята на доброволчество сред подрастващите ( около 1000 души […]

Партньорство за социално – отговорни общества (2010-2011)

2010 – 2011 “Партньорство за социално – отговорни общества“  Източник на финансиране: Програма ИПА Период на изпълнение: 18.06.2010 – 18.06.2011 г. Обща стойност на проекта: 81 780 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Партньор по проекта Водеща организация: Тимочки клуб – Сърбия   Общата цел на проекта беше да развие устойчив диалог между гражданското […]

Днешните момичета – утрешни лидери (2010)

2010 „Днешните момичета – утрешни лидери“ Финансиран от програма „Младежта в действие“  на ЕК, Дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство. Бюджет: 58 643 лева ( 31 578 собствен принос) Период: март 2010 – август 2010 г. Проектът се изпълнява от Сдружение Знание“ – Ловеч   Партньори: Сдружение „Младежки и граждански инициативи в розовата долина“ – Карлово, […]

Гражданите управляват своите пари (2010)

2010   „Гражданите управляват своите пари“   Източник на финансиране: Институт „Отворено общество“ Програма „Изток-изток: Партньорство отвъд границите“. Период на изпълнение: февруари 2010 – юли 2010 г. Обща стойност на проекта: Водеща организация Партньори: „Пиргос“, Пирот, Сърбия   Основни дейности: Първата фаза на проекта включваше  работно посещение за проучване на опита на 3 български общини […]

Табашкият занаят – традиция през годините (2010)

2010  Табашкият занаят – традиция през годините Източник на финансиране:  национален фонд „Култура“ Период на изпълнение: 1 март – 31 май 2010 г. Обща стойност на проекта: 3 435 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Професионална гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийчо и Марийка Караконови“   Основни дейности: Обучение […]

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ (2009)

2009   ПРОЕКТ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ По ОП „Развитие на човешките ресурси“ схема Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание Водеща организация: Община Луковит Стойност: 100 000 лева Роля на Сдружение „Знание“ като партньор: Обучения на учители по темата „Преподаване в мултикултурна среда“.