Author Archives: Znanie Lovech

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

Сдружение „Знание“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование […]

Сдружение „Знание“ Ловеч домакинства международна среща, насочена към ограмотяването

Международната среща се организира в периода 17-20 април 2018 година по  проект Mobile BE (Mobile Basic Education for Adults) финансиран от ЕС чрез програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства в образованието на възрастни“, Развитие на иновации. В рамките на проекта партньори от 7 държави ще проучват и обменят добри практики,  ще предлагат иновативни решения, […]

СТАРТИРАМЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Сдружение „Знание“ Ловеч стартира следните вечерни курсове: Английски (второ ниво) Италиански (за начинаещи) Немски език (първо и второ ниво) Компютърна подготовка Курсовете се провеждат в кабинетите на сдружението, намиращи се на ул.Търговска – 44, ет.4 . Продължителността на езиковите курсове е 3 месеца (за 100 учебни часа). Компютърният курс е спродължителност 40 часа (около 1 […]

Сдружение „Знание“ има мисия – Здрави деца

           „Мисия: Здрави деца“ е финансиран от най-голямата социална отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ с бюджет 7468 лева и ще бъде реализиран в периода 1 ноември 2017 год. – 1 юли 2018 год. Инициативата се реализира в   партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и […]

Младежка aкадемия за демокрация и развитие – IV

За четвърта поредна година се проведе Младежка академия за демокрация и развитие   На 5 и 6 декември 2017 година, Сдружение „Знание“, съвместно с ОБКППМН организира Младежка академия за демокрация и развитие. Община Ловеч за поредна година подкрепя инициативата, в рамките на която младежи от общината научват повече за ролята и функциите на кмета, общинската […]

Mobile BE (2017 -2020)

Мобилно базисно обучение за възрастни Mobile BE (Mobile Basic Education for Adults)  www.mobilebe.eu Финансиран от: Еразъм+, КД 2 Стратегически партньорства в образованието на възрастни, Развитие на иновации Период: 01.10.2017 – 31.07.2020 Бюджет на проекта: 389 905 евро  (Бюджет на „Знание“ 29514 евро) Водеща организация: VHS Hannover, Германия Партньори: Сдружение „Знание“ Ловеч; VHS Gottingen (Център за […]

Ден на талантите в Летница

Каним Ви на 21 ноември 2017 от 16,00 часа в Младежки център  град Летница на Ден на талантите. Денят на талантите се организира в рамките на проект „Стъпка към училище“, финансиран от ЕСФ чрез ОП НОИР

Млади и независими (2017)

2017  „Млади и независими“ Финансиране: Министерство на младежта и спорта чрез Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година Договор № 25-00-57/19.07.2017 Бюджет: 22352,48 лева Период на реализация: юли-септември 2017   Проект „Млади и независими“ беше насочен към повишаване на знанията и уменията на младежи (18-29 […]

Другото поколение (2015 – 2017)

2015 – 2017   „Другото поколение“ Източник на финансиране: „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“ Договор: #OAK – SB 2015 – 9 Период на изпълнение: 16/11/2015 – 16/11/2017 Бюджет […]