Category Archives: Current projects

Проект „Права на човека в образ и глас“ 2024-2025

  Финансиране: United States Agency for International Development and the German Marshall Fund of the United States under the Central Europe – Building Resilience in Civil Society Project (CEBRICS). Период: 31 май 2024 – 31 март 2025 Бюджет: 27870 USD (грант: 24970 USD)   Дейности: Обучения „Върховенство на закона и права на човека“ Участници: 18 […]

Инициатива „Заедно за многообразие“ 2024-2025

              Инициатива „Заедно за многообразие“ (Diversity Together) № EUV/194 Финансиране от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи (ФРГИ) по проект „Права и ценности“, фонд „Заедно“, Приоритет „Многообразие и равенство“. Бюджет: 20000 евро Период на изпълнение: 1 април 2024 – 31 март 2025 година   Инициативата е насочена […]

LPE – Langues Premières en Europe (Първи езици в Европа) 2024 – 2026

  LPE – Langues Premières en Europe (Първи езици в Европа) 2023-1-FR01-KA220-ADU-000159327 Еразъм+ Ключова дейност 2 Образование на възрастни KA220-ADU – Partenariats de coopération dans l’éducation des adultes Водеща организация: GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNEL LE DE L’ACADEMIE DE CRETEIL (АКАДЕМИЯ КРЕТЕЙ за ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ GIP) Партньори: Сдружение „Знание“, Ловеч, БЪЛГАРИЯ […]

Щадяща правосъдна система за децата

Проект: Щадяща правосъдна система за децата Финансиране: 25000 лева по Програма “Закрила на деца”, фокус “Правосъдие“ Период: февруари – декември 2024 год. Цел: Разработване на ориентирана към практиката обучителна програма за специалисти в съдебната система и продължаваща подкрепа на местно ниво. Дейности: Разработване на обучителна програма „Детско развитие, детска психика и децата в правосъдната система“. Обучение […]

Социално-емоционално образование

  Социално-емоционално образование I-IV клас Финансиране: 23375 лева от Фондация „Лъчезар Цоцорков“ Период: март 2023 – юни 2024 Партньорски училища: ОбУ „Христо Ботев“ село Цонево, община Дългопол, област Варна и НУ „Хаджи Генчо“ гр. Тетевен Дейности: Подготовка за обучение на начални учители Анализ на нуждата от обучение Обучение на начални учители от партньорски училища Анализ […]

Учител в моята общност – Кохорта 2 – 2023-2024

Проект „Учител в моята общност – Кохорта 2 – 2023-2024“ Бюджет: 7 942 лева Период: 01 декември 2023 год. до 31 октомври 2024 год.; Финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) Проектът цели наемането на представители от уязвими общности на професионални позиции в местни детски градини, като по този начин създаде ролеви модели за малките […]

Вдъхнови общността 2023-2024

      Вдъхнови общността Финансиран от: Солидарен фонд на РавниБГ, чрез Български фонд за жените Бюджет: 5000 лева Период: 04.10.2023 – 31.05.2024 година   Проектът цели да представи важността на каузите, по които работи третия сектор, както и да насърчи млади хора да се включват в дейности на местни неправителствени организации. Дейности: Дебати „Вдъхнови […]

ЕКО-ПРИОБЩАВАЩИ ИГРИ

„Еко-приобщаващи игри“ Финансиране:  Vivacom Регионален грант Бюджет: 5000 лева Период: май 2023 – април 2024 Основни цели – насърчаване на „зелено“ мислене сред младите хора в град Ловеч и приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности. Дейности: 1. Разработване на образователни материали (вкл. игри) за деца и ученици със СОП 2. Организиране на […]

Преживяно, научено

Проект „Преживяно, научено“   Финансиран от: Фондация „Заедно в час“ по програма „Учим заедно“ 2021-2022 Водеща организация: Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ Партньори: Сдружение „ЗНАНИЕ“, РЦПППО – Ловеч Период на реализация: учебна година 2023/2024   Дейност 1. „Стилове на учене“. Подготовка и реализиране на проучване на стиловете на учене на ученици от V-VII […]

ВИЗУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (2023-2024)

Проект: ВИЗУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Финансиране: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2021-2025),  Тематично направление: 1. Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности Период на реализация: август  2023 г. – януари 2024 г. Бюджет на проекта:  28090 лева Цели на проекта: -Представяне на възможности на млади хора от град Ловеч на възраст 15-29 години (вкл. NEETs) за участие […]