Знания за правата на човека

2021-2023

Проект: „Знания за правата на човека“

Бюджет:  95896 еврo

Финансиране: Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Период на реализация: септември 2021 – февруари 2023

 

Сдружение „Знание“ стартира реализирането на проект „Знания за правата на човека“

Развитието на процеси в обществото толериращи дискриминативно отношение, изявата на предразсъдъците и езика на омразата водят до случаи на нарушаване на правата на човека в България. Системното неглижиране на тези процеси допринася за все по-неблагоприятните позиции, определящи страната ни като една от 10-те държави в Европейския съюз с най-чести нарушения на Европейската конвенция за правата на човека. Обезпокоително е, че сред младежите усещането за нетърпимост към различните все по-често се изразява не само вербално, но и с физическо насилие и тормоз.

За повишаване на чувствителността на младежите по темата ще бъде  разработена и пилотното тествана програма по „Толерантност, антидискриминация и права на човека“, която ще бъде реализирана от учители от 10 български училища, преминали обучение за работа по програмата.

В краткосрочен план, проектът ще допринесе за поставяне темата за опазване на правата на човека във фокуса на общественото внимание чрез реализиране на обучения на учители, младежи и представители на медии, местни младежки инициативи и национален ученически дебат „Твоите права“.  В дългосрочен план, проектът ще даде възможност за изграждането на неформална мрежа от младежи, които ще могат да си сътрудничат в реализирането на дейности. Това е особено ценно за населени места, в които липсват младежки организации и клубове.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ), което ще допринесе за информиране и активното включване на учители от цялата страна, както и експерти с опит по темата права на човека.

Проектът ще се реализира в 10 населени места в България и ще достигне до над 200 ученици.

Дейностите стартират през месец септември 2021 година и ще приключат през февруари 2023 година.

Проект “Знания за правата на човека” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 95896 еврo, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Знания за правата на човека е постигане на положителна промяна спрямо тенденциите на нарушаване на човешките права, проявата на нетолерантност, дискриминация и използване на език на омразата сред младежи и ученици.

 

www.activecitizensfund.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *