Знания за правата на човека

 

2021-2023

Проект: „Знания за правата на човека“

Бюджет:  95896 еврo

Финансиране: Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Период на реализация: септември 2021 – февруари 2023

 

Приключи проект „Знания за правата на човека“

 

През месец февруари 2023 година приключи проект „Знания за правата на човека“, реализиран от Сдружение „Знание“ в партньорство с Националната Асоциация на ресурсните учители в България.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 83021 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез фонд Активни граждани.

Основната цел на проект “Знания за правата на човека е постигане на положителна промяна спрямо тенденциите на нарушаване на човешките права, проявата на нетолерантност, дискриминация и използване на език на омразата сред младежи и ученици.

Проектът стартира през месец септември 2021 година с конкурс, насочен към български училища, които да се включат в дейностите и инициативите. Така след кандидатстване бяха избрани:

 • 140 СУ „Иван Богоров“ – СОФИЯ
 • ПГ „Княгиня Евдокия“ – СОФИЯ
 • ПГ „Алеко Константинов“ – ПЛЕВЕН
 • СУ „Константин Петканов“ – БУРГАС
 • СУ „Йордан Йовков“ – КЪРДЖАЛИ
 • СУ „Крум Попов“ – ЛЕВСКИ
 • ПГ „Алеко Константинов“ СВИЩОВ
 • СУ „Вичо Грънчаров“ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
 • СУ „Васил Левски“ – РОМАН
 • СУ „Христо Ботев“ – КУБРАТ

 

Учители, ученици и представители на медии от градовете на избраните училища се включиха в обучения „Заедно в пъстър свят“, целящи насърчаване и приемане на многообразието.

 

В рамките на проекта беше разработена програма „Толерантност, Антидискриминация, права на човека“, която беше приложена в десетте партньорски училища.

Програмата включваше модулите:

1) Въведение в правата на човека;

2) Дискриминация. Преодоляване на стереотипи и предразсъдъци;

3) Право на закрила от насилие и тормоз;

4) Право на образование, сигурна училищна среда;

5) Равенство между половете;

6) Бедност и социално изключване;

7) Медии и интернет и във всяко училище по една паралелка работи няколко месеца, преминавайки през всички модули.

 

Учениците, които участваха в сесиите на програмата, подготвиха и реализираха

младежки кампании „Твоите права“ в населените си места, като включиха ученици, учители, жители на градовете, в които се намират училищата. По този начин знанията и впечатленията от програмата бяха споделени с по-широк от млади хора.

 

Дейности, планирани и осъществени от ученици-участници в проекта:

 • Флаш моб
 • Беседи с известни лица по теми, свързани с правата на човека
 • Информационни видеа
 • Състезания за най-хубава рисунка или есе
 • Изработени банери в училище

 

 

През месец януари 2023 година се проведе младежки национален дебат „Гражданска активност за права на човека“, в който 10 отбора дебатираха по темите:

 • Разпространението на фалшиви новини трябва да се наказва от държавата;
 • Климатичните мигранти трябва да получат същите права като бежанците, бягащи от военни конфликти и политическо преследване;
 • Въглищните електроцентрали в България трябва да бъдат закрити;
 • Работодателите трябва да прилагат политика за многообразието при наемане и управление на служителите си;
 • Гласуването в избори трябва да се провежда само електронно.

На журито в състав: Калоян Дамянов, Любомира Колчева и Николина Спасова бе изключително трудно да излъчи победител. Дебатът между отборите на СУ „Крум Попов“ – град ЛЕВСКИ и СУ „Христо Ботев“ – град КУБРАТ на тема „Климатичните мигранти трябва да получат същите права като бежанците, бягащи от военни конфликти и политическо преследване“  обаче беше изключително интересен и оспорван и вероятно поради тази причина финален победител стана по-убедително представилия се в дебата по тази тема, а имено – СУ „Крум Попов“ – град Левски.

През месец февруари 2023 година се проведоха три „Живи библиотеки“ с последващи обучения в градовете Горна Оряховица, Левски и Кърджали. В библиотеките се включиха над 60 деца в горен курс, които имаха възможност да “разлистят” историите на 11 живи книги – хора, които са съвсем различни от представите за тяхната професия, социална група или статус, етническа или верска принадлежност. В ролята на живи книги влязоха както обикновени граждани, така и хора, известни в градското общество – в гр. Левски, например, жива книга бе кметът на общината, г-жа Любка Александрова.

След като имаха възможността да изживеят дейността от първо лице, учениците имаха възможност да дискутират ролята на стереотипите и предразсъдъците и тяхната връзка с правата на човека. Във втория ден на дейността, учениците преминаха и през обучение за начина провеждане на живи библиотеки.

Във всеки един град, учениците споделиха, че биха организирали подобни библиотеки с хора-представители на групи към които имаме дълбоки предразсъдъци – хората без дом, хора, които са наркозависими и други.

Какво представляват човешките библиотеки?

The Human Library (Жива библиотека) се заражда в Дания. Идеята, създадена през 2000 година, е да се „публикуват хората като отворени книги“, така че човек да може да задава въпроси за нечий живот в опит и да разбере проблемите му по-добре.

Концепцията е проста – че стереотипите могат да бъдат разбити, когато слушате истории от реални хора. В човешката библиотека читателите могат да вземат назаем човешки същества, служещи като отворени книги, и да водят разговори, до които обикновено не биха имали достъп. Всяка човешка книга от нашата лавица за книги представлява група в нашето общество, която често е подложена на предразсъдъци, стигматизация или дискриминация поради начина ѝ на живот, диагноза, вяра, увреждане, социален статус, етнически произход и т.н.

.www.activecitizensfund.bg

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *